Darwin i la teoria de l’evolucio

Segons la teoria de les especies, va haver-hi un progres que va fer avançar i evolucionar la materia. Bé, aixo és la teoria molt resumida, ho tinc en compte… ara passaré a dir quin es el problema d’aixo, i no és la qüestió de quan va passar el mico a ser “home inteligent”.

La materia inanimada anava mutant, creant nous tipus de materials i materials que eren fruit de la mescla entre altres materials, i aixi esglaonadament fins que un dia l’esglao va passar la materia d’inanimada a animada. Heus aqui el problema! Com la materia sense vida passa a ser materia amb vida?

Aquest es l’esglaó perdut de Darwin. Dono per fet que ja hi ha resposta des del fonament darwinia de que la materia evoluciona gradualment… hem de suposar que aquest cientific no creia en la vida mes enlla de la Terra.

Per aquells que diuen que el relativisme pot ser de dretes nomes li dire que Darwin defensava la diferencia entre les races (en termes fisiologics, com dir que una dona i un home son diferents) i que els nostres estimats americans van fer una lectura xenofoba d’aixo, l’anomenat darwinisime social… per que vegis que no nomes els filosofs son carn de la mala interpretacio.